خواردنی نانى ماڵێك كە حەرامی تێكەڵ بوبێت

ئەگەر هاوڕێیەكم هەبوو كارو كاسبیەكەی حیلەو فێڵ بوو لەكاتێكدا منیش هەردەبوو سەردانی بكەم ،بۆنمونە كەسێكی بەڕەحم بوو ئایا تاوانم ناگات نانی بخۆم؟

ئایا دروستە كەسێك لەشی گران بێت و مریشك سەرببڕێت ؟

ئایا دروستە كەسێك لەشی گران بێت و مریشك سەرببڕێت ؟